LangOER ma na celu wspomaganie nauczania i uczenia się języków pozostających poza głównym nurtem edukacyjnym przy wykorzystaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz Otwartych Praktyk Edukacyjnych.

O LangOER

Trzyletni projekt (styczeń 2014 – grudzień 2016) wsparty działaniem KA2 Języki Programu Uczenia się przez Całe Życie, Komisję Europejską.

 
W jaki sposób języki pozostające poza głównym nurtem edukacyjnym, w tym także języki mniejszościowe lub lokalne mogą czerpać korzyści z Otwartych Praktyk Edukacyjnych (OEP)? Jaki kształt mogą przybrać Otwarte Zasoby Edukacyjne (OER), aby promować różnorodność językową i kulturową w Europie? Jakiego rodzaju działania wspomogą rozwój wysokiej jakości Otwartych Zasobów Edukacyjnych wśród społeczności korzystających z mniej rozpowszechnionych języków europejskich?
 
Języki pozostające poza głównym nurtem edukacyjnym znalazły się w obliczu ryzyka zależności kulturowej i językowej na szybko rozwijającej się scenie Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz Otwartych Praktyk Edukacyjnych, które obecnie zdominowane są przez język angielski. LangOER zajmuje się potrzebami dwóch głównych grup docelowych: nauczycieli i decydentów politycznych. Nauczycielom projekt oferuje szkolenia typu face-to-face oraz szkolenia on-line w siedmiu językach, których celem będzie rozwinięcie wiedzy na temat Otwartych Zasobów Edukacyjnych jak również Otwartych Praktyk Edukacyjnych. Szkolenia te poruszą również tematykę związaną z tworzeniem i wykorzystywaniem interaktywnych i wielojęzycznych Otwartych Zasobów Edukacyjnych. Jeśli chodzi o decydentów politycznych, to budowa potencjału zostanie ukierunkowana poprzez wydarzenia paneuropejskie, wspieranie polityki oraz mechanizmów konsultacyjnych mających na celu pokonywanie barier w wykorzystywaniu Otwartych Zasobów Edukacyjnych.
 
Wśród partnerów kluczową rolę odgrywają: organizacja o zasięgu globalnym działająca na rzecz edukacji otwartej oraz edukacji na odległość, konsorcjum, w skład którego wchodzi 30 Europejskich Ministerstw Edukacji połączonych z największą siecią szkół Europejskich, centrum badawcze zajmujące się wielojęzycznością/sieć wielojęzycznych szkół znajdujących się na obszarach zamieszkiwanych przez mniejszości narodowe w Europie, uniwersytety zajmujące się działalnością naukową i dydaktyczną oraz charakteryzujące się dużym zasięgiem lokalnym oraz firmy posiadające doświadczenie w wysokiej jakości działaniach e-learningowych na poziomie europejskim.
Wynikiem działań będą badania porównawcze, dokumenty z zakresu formułowania polityki oraz prezentacja najlepszych praktyk. Działania te będą wspierane poprzez, przede wszystkim, konferencje online, webinaria, konkursy z nagrodami oraz dyskusje prowadzone przy wykorzystaniu serwisów społecznościowych. Prawdziwym wyzwaniem dla projektu LangOER jest wzmocnienie różnorodności językowej i kulturowej, z której Europa jest dumna, na międzynarodowej arenie Otwartej Edukacji.
 
Najważniejsze wnioski zostaną opublikowane w następujących językach: greckim, angielskim, litewskim, łotewskim, holenderskim, polskim, szwedzkim oraz fryzyjskim. Wpływ projektu LangOER jest zagwarantowany poprzez potencjał dyseminacyjny partnerów, w szczególności przez potencjał sieci międzynarodowych i paneuropejskich.
 
Partnerzy
  • Fryske Academy, Holandia (Koordynowanie projektu)
  • Web2learn, Grecja (Zarządzanie projektem)
  • European Schoolnet, Belgia
  • University of Gothenburg, Szwecja
  • Jan Dlugosz University, Polska
  • Mykolas Romeris University, Litwa
  • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Norwegia
  • European Foundation for Quality in E-learning, Belgia
  • Rezekne Higher Education Institution, Łotwa

Latest news from the LangOER blog:  

 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LangOER (2014 – 2016) is a European network focused on enhancing the linguistic and cultural components of OER (open educational resources) by offering OER in less used languages and by enhancing sustainability through OER reuse.

 

Follow us:

 

 

Going open with LangOER

#LangOER Tweets

Events

Share

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info@eun.org

Disclaimer | Contact