LangOER har som syfte att utveckla undervisning och lärande av mindre använda språk genom OER/OEP

Om LangOER

Ett 3-årigt nätverk (januari 2014-december 2016) med stöd av KA2 Språk inom Programmet för livslångt lärande, (Lifelong Learning Programme, LLP), Europeiska kommissionen

 
Hur kan mindre använda språk, inklusive regionala och minoritetsspråk, dra nytta av öppna utbildningspraktiker (Open Educational Practices, OEP)? Hur kan öppna lärresurser (Open Educational Resources, OER) utformas för att främja språklig och kulturell mångfald i Europa? Vilka policys är gynnsamma för användning av öppna lärresurser i gemenskaper som intresserar sig för kvalitetsaspekter i mindre använda språk?
 
Mindre använda språk riskerar att stå inför språkligt/kulturellt beroende i den snabba utvecklingen i OER-/OEP-landskapet som idag domineras av engelska. LangOER-nätverket riktar in sig mot behoven huvudsakligen hos två målgrupper: pedagoger och de som medverkar i utveckling av handlingsprogram. För den första målgruppen erbjuder projektet utbildning ansikte-mot-ansikte och utbildning on-line på 7 språk, med syfte att öka medvetenhet om OER/OEP och behandla skapandet och användningen av flerspråkliga och interaktiva öppna lärresurser. För den senare målgruppen riktas möjlighet till att bygga upp kapacitet genom pan-europeiska evenemang, stöd för handlingsprogram och mekanismer för konsultation för att komma över barriärer för användning av öppna lärresurser.
 
Partnerskapet består av en grupp nyckelpersoner: en global organization för öppen och distansutbildning, ett konsortium av 30 europeiska utbildningsdepartement sammankopplat med det största nätverket för europeiska skolor, ett forskningscentrum för flerspråklighet och nätverk av flerspråkliga skolor i minoritetsspråk i Europa, universitet med forskning, utveckling och en stark lokal och nationell räckvidd samt företag med erfarenhet av kvalitetsaspekter i e-lärande på europeisk nivå.
Aktiviteter kommer leda till komparativa studier, handlingsprogram på policynivå och en utställning med best-practice. Framför allt kommer aktiviteterna att få påfyllning av och genom live-streamade konferenser, webbinarier och en tävling med pris och nätdiskussioner i sociala nätverk. Nätverkets verkliga utmaning är att främja den språkliga och kulturella mångfald som Europa är stolt över på den internationella arenan för öppen utbildning.
 
Viktiga resultat kommer att publiceras på grekiska, engelska, lettländska, litauiska, nederländska, polska, svenska och frisiska. Genomslagskraft garanteras genom den spridningspotential som finns bland LangOERs projektmedlemmar, speciellt pan-europeiskt och internationella nätverk.
 
Partnerskap
  • Fryske Akademy, Nederländerna (Projektkoordinering)
  • Web2learn, Greece Grekland (Projektledning)
  • European Schoolnet, Belgien
  • University of Gothenburg, Sverige
  • Jan Dlugosz University, Polen
  • Mykolas Romeris University, Litauen
  • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Norge
  • European Foundation for Quality in E-learning, Belgien
  • Rezekne Higher Education Institution, Lettland

Latest news from the LangOER blog:  

 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LangOER (2014 – 2016) is a European network focused on enhancing the linguistic and cultural components of OER (open educational resources) by offering OER in less used languages and by enhancing sustainability through OER reuse.

 

Follow us:

 

 

Going open with LangOER

#LangOER Tweets

Events

juli, 2024

Share

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info@eun.org

Disclaimer | Contact