LangOER heeft als doel om het onderwijzen en leren van minder gebruikte talen te verbeteren door middel van OER/OEP

Over LangOER

3-jaar durend netwerk (januari 2014- december 2016) ondersteund door de KA2 Languages Action van het Leven Lang Leren programma, Europese Commissie.

 
Hoe kunnen minder gebruikte talen, regionale – en minderheidstalen inbegrepen, voordeel halen uit het gebruik van Open Educational Practices (OEP)? Hoe kunnen Open Educational Resources (OER) zodanig vorm worden gegeven, dat taal- en culturele diversiteit worden versterkt in Europa? Welke beleidsmaatregelen zijn gunstig voor de invoering van kwalititatief hoogwaardige OER op het gebied van minder gebruikte talen?
 
Minder gebruikte talen lopen het risico om zowel taalkundig als cultureel afhankelijk te worden binnen het snel ontwikkelende landschap van OER/OEP, wat momenteel gedomineert wordt door het Engels. Het LangOER netwerk kaart de behoeften van de belangrijkste twee doelgroepen aan: onderwijzers en beleidsmakers. Voor de eerste doelgroep, biedt het project face -to-face online training sessies in 7 talen aan, gericht op de bewustwording van OER/OEP en omvat ook het creeëren van en gebruik van meertalige en interactieve OER. Voor de andere doelgroep, wordt capaciteitsopbouw nagestreefd door pan-europese expert evenementen, beleidsondersteuning en consultatiemechanismen om belemmeringen voor de invoering van OER te overwinnen.
 
Het partnerschap bestaat uit een aantal belangrijke organisaties: een wereldwijde organisatie voor open en afstandsonderwijs, een consortium van 30 europese onderwijsministeries gelieerd aan het grootste netwerk van Europese scholen, een onderzoekscentrum op het gebied van meertaligheid/netwerk van meertalige scholen in minderheidstaal gebieden in Europa, universiteiten met onderzoeks – en ontwikkelings activiteit en met een sterk lokaal en nationaal bereik en bedrijven met ervaring in kwaliteit voor e-learning op Europees niveau.
De activiteiten zullen resulteren in vergelijkende onderzoeken, documenten t.b.v. beleidsvorming en een show case met best practices. Bovendien worden de activiteiten gevoedt door livestream conferenties, webinars, een award competitie en op sociale netwerken gebasseerde discussies. De grote uitdaging van het netwerk is echter om taal diversiteit en culturele verscheidenheid waar Europa trots op is, te versterken op het internationale toneel van Open Education.
 
Belangrijke bevindingen worden gepubliceerd in het EL, EN, LV, LT, NL, PL, SE en Fries. De impact van het netwerk wordt gegarandeerd door het disseminatie potentieel van de LangOER project partners, met name door hun pan-europese en internationale netwerken.
 
Partners
  • Fryske Akademy, Nederland (project coördinatie)
  • Web2learn, Griekenland (project management)
  • European Schoolnet, België
  • University of Gothenburg, Zweden
  • Jan Dlugosz University, Polen
  • Mykolas Romeris University, Litouwen
  • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Noorwegen
  • European Foundation for Quality in E-learning, België
  • Rezekne Higher Education Institution, Letland

Latest news from the LangOER blog:  

 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LangOER (2014 – 2016) is a European network focused on enhancing the linguistic and cultural components of OER (open educational resources) by offering OER in less used languages and by enhancing sustainability through OER reuse.

 

Follow us:

 

 

Going open with LangOER

#LangOER Tweets

Events

Share

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info@eun.org

Disclaimer | Contact