LangOER mērķis ir veicināt un uzlabot mazāk lietoto valodu apguvi, izmantojot OER/OEP

Par LangOER

3 gadu sadarbības projekts (2014. gada janvāris – 2016. gada decembris), ko atbalsta Eiropas Komisijas Mūžizglītības mācīšanās programma (KA2 Languages).

 
Kā mazāk lietotās valodas, iekļaujot šajā grupā arī reģionālās un minoritāšu valodas, var gūt labumu no Atvērtās izglītības prakses (Open Educational Practices (OEP))? Kā Brīvi pieejamie mācību resursi (Open Educational Resources (OER)) var tikt veidoti, lai veicinātu lingvistisko un kultūru dažādību Eiropā? Kura izglītības vai valodu politika ir labvēlīga OER kvalitātes izpratnei mazāk lietoto valodu runas kolektīvos?
 
Mazāk lietotās valodas saskaras ar lingvistisko un kultūru atkarību no angļu valodas, kurā šobrīd ir pieejami brīvie izglītības resursi (OER). LangOER sadarbības projekts ir paredzēts divām galvenajām mērķgrupām: pedagogiem un politikas veidotājiem. Pedagogiem projekts piedāvā mācību seminārus (tiešās komunikācijas un virtuālos) 7 valodās ar mērķi informēt par OER un OEP, lai veicinātu multilingvālu un interaktīvu brīvo mācīšanās resursu izveidi un izmantošanu skolā. Savukārt izglītības politikas veidotājiem tiek piedāvāts atbalsts un konsultēšanas mehānisms ar mērķi pārvarēt barjeras, kas pastāv brīvi pieejamo izglītības resursu izmantošanā.
 
Projekta mērķu realizēšanā ir iesaistījies vesels partneru kopums: brīvi pieejamās izglītības un tālmācības globālā organizācija; 30 Eiropas izglītības ministriju konsorcijs, kas ir savienots ar lielāko Eiropas skolu sadarbības tīklu; multilingvisma un multilingvālo skolu sadarbības pētnieciskie centri Eiropas minoritāšu valodu areālos; lokāla un nacionāla līmeņa universitātes ar uzsvaru uz pētniecību un uzņēmumi ar Eiropas līmeņa kvalitatīvu e-mācību organizēšanas pieredzi.
Projekta rezultātā būs pieejami komparatīvi pētījumi, izglītības politikas veidošanas dokumenti un labāko pedagoģiskās prakses un pieredzes piemēru izstāde. Tas viss triju gadu laikā tiks attīstīts un atbalstīts ar konferenču starpniecību, vebināriem (virtuālajiem semināriem), galvenās godalgas izspēli starp skolotājiem un projektā iesaistīto dalībnieku diskusijām. Projekta lielākais izaicinājums ir attīstīt lingvistisko un kultūru daudzveidību, ar kuru lepojas Eiropa, veidojot brīvi pieejamos mācīšanās resursus (OER) nacionālajās valodās.
 
Projekta rezultāti tiks publicēti grieķu, angļu, latviešu, lietuviešu, nīderlandiešu, poļu, zviedru un frīzu valodā. Sadarbības ietekme ir garantēta caur LangOER projekta dalībnieku potenciāla izmantošanu un izplatīšanu.
 
Sadarbības partneri
  • Fryske Akademy, Nīderlande (projekta vadīšana)
  • Web2learn, Grieķija (projekta administrēšana)
  • European Schoolnet, Beļģija
  • University of Gothenburg, Zviedrija
  • Jan Dlugosz University, Polija
  • Mykolas Romeris University, Lietuva
  • International Council for Open and Distance Education (ICDE), Norvēģija
  • European Foundation for Quality in E-learning, Beļģijā
  • Rezekne Higher Education Institution, Latvija

Latest news from the LangOER blog:  

 
 
 
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LangOER (2014 – 2016) is a European network focused on enhancing the linguistic and cultural components of OER (open educational resources) by offering OER in less used languages and by enhancing sustainability through OER reuse.

 

Follow us:

 

 

Going open with LangOER

#LangOER Tweets

Events

jūlijs, 2024

Share

EUN Partnership AISBL | Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels | Tel: +32 (0)2 790 75 75 | Fax: +32 (0)2 790 75 85 | info@eun.org

Disclaimer | Contact